Đăng Tài
STT 
Số Xe 
Giờ 
Số Tài 
134C 1032300:21101
223H 0013704:10102
334C 1335805:05103
STT 
Số Xe 
Giờ 
Số Tài 
không có xe đợi