ĐĂNG NHẬP NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG
Chuyển nhà máy

 
 

Reset mật khẩu

Để sử dụng chương trình, người lao động thuộc tập đoàn vinafeed đăng ký, số CMTND/Thẻ căn cước, Số điện thoại với phòng nhân sự.

Số Người Online: 17 ( bìnhhd, pháchhd, khươnghn, trìnhhd, vânhd, hảihd, tiếnhd, công hd, thắnghn, tuấnhn, duyhd, thaohd, nhiệmhn, caohn, tiênhn, thiểuhd, thuyếthd,)
SL đăng nhập: 22,875-17-17