ĐĂNG NHẬP NHÀ MÁY HÀ NAM
Chuyển nhà máy

 
 

Reset mật khẩu

Để sử dụng chương trình, người lao động thuộc tập đoàn vinafeed đăng ký, số CMTND/Thẻ căn cước, Số điện thoại với phòng nhân sự.

Số Người Online: 13 ( duyhn, pháchhd, hảihd, khươnghn, trìnhhd, thắnghn, hoằnghn, thaohd, caohn, ngônhn, duyhd, bìnhhd, tiênhn,)
SL đăng nhập: 41,671-13-13