Các bước cơ bản để có thể đăng nhập vào hệ thống
1. Từng bước vào web vina và xác định lỗi
2. Thiết lập định vị cho trình duyệt web (Chrome)
3. Reset trình duyệt web (xóa tất cả mật khẩu đã lưu)